Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu
oraz wypełnienie poniższego formularza konkursowego.

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Wprowadź imię
Wprowadź nazwisko
Wprowadź nr rejestracyjny pojazdu
Wprowadź nr faktury lub paragonu
Wprowadź nr telefonu
Wprowadź poprawnie adres e-mail

Proszę wybrać Stację ASD TOYOTA Ukleja w której wykonana została usługa serwisowa

Wybierz Serwis ASD TOYOTA Ukleja

Aby wziąć udział w wiosennym konkursie, warunkiem koniecznym jest humorystyczne dokończenie hasła:

Wybieramy serwis TOYOTA Ukleja bo …
 

Wprowadź hasło konkursowe

: :    : :    : :    : :    : :

Zaznacz - Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję go

Oświadczenie

Oświadczam, że znane mi są zasady przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, określone w Regulaminie konkursu, z którym zapoznałem się przed wyrażeniem zgody. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażoną zgodę mogę wycofać w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym:  korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja sp. j.- siedziba: 64-850 Ujście, ul. Pilska 45 lub drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres recepcja.ujscie@toyota-ukleja.pl.

potwierdź, że zapoznałeś się z oświadczeniem

Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konkursowym przez Organizatora, tj. Autoryzowaną Stację Dealerską Toyota Ukleja sp. j.- siedziba: 64-850 Ujście, ul. Pilska 45 oraz Toyota Motor Poland Co. Ltd sp. z o.o. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5, w celu przekazywania mi informacji o naszych ofertach handlowych, imprezach i wydarzeniach poprzez przesyłanie mi takich wiadomości na podany przeze mnie adres e-mail / numer telefonu.

potwierdź, że wyrażasz zgodę

: :    : :    : :    : :    : :

Nieprawidłowy kod

dziękujemy za wypełnienie kuponu
i życzymy powodzenia w konkursie

Salony Grupa UKLEJA